Политика за поверителност

Политика за поверителност на
„КУПИ БИЛЕТИ БГ“ ЕООД

УВОДНИ КЛАУЗИ

Полагаме необходимата грижа към Вашите лични данни. С тази политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, за какво ги използваме и как ги пазим.

Ние сме „КУПИ БИЛЕТИ БГ“ ЕООД, ЕИК 205210570, със седалище и адрес на управление-България, Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Триадица, п.код 1414, пл. България 1, НДК, вх. А3/по-долу в тази Политика, наричана накратко "КУПИБИЛЕТИ.БГ".

Ние сме администратор на Вашите лични данни и като такъв отговаряме за обработката и съхранението на данните ви по справедлив, прозрачен и сигурен начин, като се водим по възможно-най добрия начин от интересите ви.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) контролира как боравим с вашите лични данни. КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на данни. Всички субекти на данни имат право да подават жалба пред КЗЛД по отношение на обработката на техните лични данни - данни за контакт и повече за процедурата могат да бъдат намерени на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.

Тази версия на Политиката за поверителност на КУПИБИЛЕТИ.БГ е разширена и модифицирана в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – GDPR.

Раздел 1
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Когато купувате билет от нас, Вие ни предоставете следните Ваши лични данни:
• Име;
• Адрес за доставка;
• Телефонен номер;
• Електронна поща;

Нуждаем се от тази информация, за да можем да осъществим продажба и да доставим до вас поръчания билет, т.е. личните данни са необходими за сключването и изпълнението на договора за продажба на билети между Вас и КУПИБИЛЕТИ.БГ.

Ако решите да получите билета от физическо местоположение (например от офиса ни или от помещенията на партньорско дружество), физическото местоположение може да бъде подложено на видеонаблюдение, за да се гарантира сигурността на помещенията.

Раздел 2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Някои събития могат да осигурят специализирано настаняване за инвалидни колички.

Ако имате нужда от такова специализирано настаняване, можете да се свържете с нашия екип на адрес [email protected] или да се обадите на 0884040400, за да ви предоставим нужните информация и насоки.

Уверяваме ви, че цялата информация, споделена по отношение на здравословното състояние и уврежданията, ще се третира като поверителна. Такава информация може да бъде получена от страна на КУПИБИЛЕТИ.БГ, само ако е изпратена по инициатива на крайния клиент, който иска купуването на специалния билет.

Раздел 3
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ

С поръчката на билет чрез www.kupibileti.bg сключваме с Вас договор за продажба на билети. Основната цел, която събираме и използваме горепосочените лични данни, е да направим възможно изпълнението на този договор - включително изпращането на билетите до Вас, съответно – да организираме получаването на билетите в мрежата от наши партньори.

Вашите данни за контакт могат да бъдат използвани от нашия екип в случай на промени в определени събития или тяхното отменяне. Вашите данни във връзка с плащането освен за извършването му, може да се ползват от КУПИБИЛЕТИ.БГ също и в случаите на възстановяване на цената.

Имейл адресът, който ни е бил представен в контекста на закупуването на билета при създаването на вашият акаунт, може да бъде използван за целите на директния маркетинг, в който случай правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква “е” на Общия регламент за защита на данните /GDPR/.

Вашите лични данни могат също така да бъдат обработвани, ако държавен орган се нуждае от сътрудничество на КУПИБИЛЕТИ.БГ във връзка с различни официални производства, включително досъдебни, съдебни и административни производства, свързани с искове и спорове на потребители, измами с билети и др.

Раздел 4
ПЕРИОД, ЗА КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани в архива на фирмата ни за случаи на евентуални съдебни искове или административни процедури в рамките на период от 5 години от датата на събитието, за което сте закупили последния билет чрез акаунта си.

Раздел 5
АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЧРЕЗ БИСКВИТКИ

Може да събираме Ваши лични данни посредством бисквитки. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитки

Раздел 6
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАTA

Ние събираме вашите данни на основания, позволени от европейското и българското законодателство (особено Регламент 2016/679, известен също като Общия регламент за защита на личните данни или GDPR, и Закона за защита на личните данни, приет и изменен от българското Народно събрание). Събираме вашите данни на следните основания:

1. Изпълнение на договор
Ние събираме Вашите лични данни, за да можем да доставим или предадем вашите билети на Вас, за да Ви информираме за всякакви промени в предстоящи събития, анулирания или искове въз основа на нашите правила за връщане.

Ние също така обработваме Вашата платежна информация, за да можем да потвърдим, че сте извършили плащане, което ви позволява да получите билета си.

За целите на изпълнението на задълженията ни към вас, ние може да прехвърлим вашите лични данни с куриерски фирми и финансови институции/институции за обработка на плащания (като банки, доставчици на платежни услуги и др.).

2. Легитимен /законен/ интерес
Съхраняваме информацията, въведена от Вас в акаунта Ви в контекста на покупка на билети, тъй като считаме, че това е ваш и наш легитимен интерес. Разполагаме с легитимен интерес да използваме тази информация за бъдещи маркетингови кампании и за да Ви информираме за вълнуващи бъдещи проекти.

В допълнение, ние ще съхраняваме данните, свързани с вашите плащания и покупки, за да се уверим, че тази информация е налична в случай на официални производства като граждански дела (например, ако сме съдени за вреди), административни и наказателни разследвания (напр. проверка или ревизия от Агенцията за приходите), потребителски искове и спорове, измами с билети и др.

Видео наблюдението на нашите търговски помещения се извършва с цел да се гарантира нашата сигурност от кражба и други потенциални престъпления.

3. Съгласие
Ако не сте купили билет от нас, но сте се абонирали за нашите бюлетини или други информационни съобщения, необходимите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като напишете кратко писмо до [email protected] или кликнете върху бутона "Не искам да получавам повече имейли от КУПИБИЛЕТИ.БГ" във всеки имейл, който получавате от нас.

Раздел 7
ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛУЧАВАЩИ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

1. Плащания
За да обработим плащането Ви, данните Ви по повод плащането се споделят с нашите доставчици на платежни услуги ("Еконт Експрес" ООД).

* При въвеждане на данните за вашата платежна карта в уеб магазина на КУПИБИЛЕТИ.БГ, тези данни се получават директно от доставчиците на платежни услуги. Служителите на КУПИБИЛЕТИ.БГ нямат достъп до пълната информация за плащанията, използвана при тези платежни операции – за ваша защита за тях е видима само частична и ограничена информация.

2. Доставка / приемане на билети на място.
Ние ще споделим личните данни във връзка с Вашата поръчка с куриерската компания, обслужваща доставката на Вашия билет, респ. – с нашите партньори, осигуряващи получаването на билета на определена каса/гише.

3. Официални органи и правно консултиране. Надзорни органи:
 
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected][email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg
 
Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни или достъпни за различни държавни органи /разследващи и административни органи, данъчни органи, съдилища / във връзка с официални производства, включително досъдебни и съдебни производства и административни производства, свързани с искове и спорове на потребителите, измами с билети и др.

Ако е необходимо, в такива или подобни случаи вашите данни могат да бъдат предоставени на физически лица или юридически лица, които предоставят съответните правни услуги и съвети на КУПИБИЛЕТИ.БГ в хода на производството.

4. Жалби и спорове
С изключение на случаите по точка 3 по-горе, в случай на спорове или искове за целите на възстановяването или за да ви предоставим помощ при разрешаването на други проблемни въпроси, вашите лични данни могат да бъдат съобщени на субектите, действащи като организатори на определено събитие, или на други субекти в групата на КУПИБИЛЕТИ.БГ.

Ако е необходимо, в такива или подобни случаи вашите данни могат да бъдат предоставени на физически лица или юридически лица, които предоставят съответните правни услуги и съвети на КУПИБИЛЕТИ.БГ в хода на съответното производство.

Други лица в групата на КУПИБИЛЕТИ.БГ могат да получат вашите данни и за целите на докладване на прогреса на съдебни дела или във връзка с възстановяване на платени средства или други компенсаторни плащания.

5. Видео наблюдение
Записи от видео наблюдението от нашите офиси може да бъдат събрани или споделени с лицензирана частна охранителна фирма при стриктно спазване на законодателството за видеонаблюдение на България.

Раздел 8
ВАШИТЕ ДАННИ ИЗВЪН ЕС

Ако получателите на вашите данни се намират извън ЕС, ние ще предоставим подходящи гаранции, че данните ви се обработват с дължимите грижа и внимание, които биха се изисквали от получател, базиран в ЕС.

Такива прехвърляния ще бъдат предмет на обвързващи корпоративни правила, стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия, както и всеки друг механизъм за защита на данните, който взема предвид вашите права.

Раздел 9.
ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Според Общия регламент за защита на данните /GDPR/ имате следните права:
• Право на достъп;
• Право на коригиране;
• Право на изтриване (право „да бъдете забравени“);
• Право на ограничаване на обработката;
• Право на преносимост на данните;
• Право на възражение срещу обработката;
• Право на оттегляне на съгласието по всяко време.

- Право на достъп
По Ваше искане Имате право да получите достъп до личните данни, съхранявани за вас; имате също така правото да поискате копие от личните данни, които са в процес на обработка.

- Право на коригиране
Имате право да поискате грешни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани;
В зависимост от целите на обработката, може да имате право да извършите допълването на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

- Право на изтриване (право „да бъдете забравени“)
Имате право да поискате лични данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими, или ако обработването им е незаконно.
Моля, обърнете внимание, че чл. 17 от GDPR очертава случаите, в които сме длъжни да изтрием вашите данни. В някои случаи ще бъде нужно да запазим ваши данни, дори да е изискано изтриване /например, за да спазим правно задължение, което изисква обработка по силата на правото на Съюза или на българското законодателство/.

- Право на ограничаване на обработката
При определени обстоятелства може да имате право да поискате от нас ограничението за обработката на личните ви данни. Например можете да упражните това право, когато вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, но същевременно трябва да ги съхраняваме в нашите системи, за да можем да ги използваме в ситуации като упражняване на права или защита по правни искове.

- Право на преносимост на данни
При определени обстоятелства може да имате право да получавате личните ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат (т.е. в цифров вид) и може да имате право да поискате предаването на тези данни на друго лице без възпрепятстване от нас, ако такова предаване е технически осъществимо.

- Право на възражение
При определени обстоятелства може да имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни и можем да бъдем задължени да не ги обработваме в бъдеще. Можете да упражнявате това право, например, когато използваме имейл адреса Ви за целите на директния маркетинг - в такъв случай, след като възразите, няма да можем повече да Ви изпращаме маркетингови материали.

- Право на оттегляне на съгласието
Когато обработването на вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без да посочвате причини пред нас. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Как да упражните правата си:

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас с писмено искане на [email protected] или по обикновена поща на адрес: гр. София, район Триадица, пл. България 1, НДК, вх. А3. Можете също така да изпратите вашето искане до длъжностното лице по защита на данните на компанията. Ще отговорим на вашите искания без неоправдано забавяне и най-късно до 1 месец.

Вашето писмено искане по този Раздел може да се подаде на хартия или по електронен път и следва да включва:
• Вашето име
• Имейл адреса, с който сте регистрирани в личния си профил (не е задължително да се предостави, но е силно препоръчително);
• Описание на искането
• Предпочитана форма за комуникация (напр. обикновена или електронна поща);
• Подпис (в случай на подаване на хартия);
• Дата на искането;
• Адрес за кореспонденция;
• Пълномощно – ако искането е подадено от името на някой друг.

Възможно е да бъдете помолени да предоставите информация за потвърждаване на самоличността си (напр. като натиснете линк за потвърждение или като предоставите код за потвърждение), за да упражните правата си.

Раздел 10.
ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 1. Организационните и технически мерки за сигурност на данните, въведени от Администратора, осигуряват такова ниво на сигурност, което съответства на естеството на данните, обработвани от Администратора, и на риска от обработката на данните, включително, но не само, мерките, посочени в настоящия раздел.
 2. Мерките за сигурност на личните данни включват най-малко:
  • Административни мерки (установяване на процедура за сигурност на документи и компютърни данни и техните архиви и организация на работата в различни сфери на дейност, обучение на персонала, който е нает към момента, и при напускане на работа / уволнение и т.н.);
  • Техническа и софтуерна защита (администриране на сървъри, информационни системи и бази данни, поддръжка на работните места, защита на операционни системи, наблюдение (контрол) на достъпа на потребителите, защита от компютърни вируси, криптиране на паметта на устройствата, на които се съхраняват лични данни и др.);
  • Договорни мерки (сключване на договори или споразумения с всички Получатели на данни и лица, които могат да получат достъп до лични данни във връзка с предоставянето на услуги на Администратора, които да гарантират, че тези лица прилагат ниво на защита на личните данни, съобразено с изискванията на Регламента);
 3. Мерките, гарантиращи сигурността на личните данни, които прилага Администраторът, включват, но не се ограничават до:
  • Използване на технологията VPN за отдалечено свързване към вътрешната мрежа на Администратора;
  • Използване на защитни протоколи и / или пароли при предоставяне на лични данни чрез външни мрежи за пренос на данни;
  • Контрол върху сигурността на личните данни на външни носители на данни и електронната поща и изтриването им след използване, чрез прехвърлянето им в базите данни на Администратора.

 
 Алтернативно решаване на спорове.
С настоящото ви информираме за възможност Потребителите да се свържат с местен орган за Алтернативно решаване на спорове във връзка със спор, който не сте успяли да уредите с КУПИБИЛЕТИ.БГ.

Какво е Алтернативно решаване на спорове (АРС)?

АРС е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Органите за АРС са извънсъдебни структури. Органът за АРС е неутрална страна (напр. помирител, медиатор, арбитър, омбудсман или комисия по жалбите), който КУПИБИЛЕТИ.БГ ще използва за уреждане на спор в случай, че потребителят реши да търси извънсъдебно решаване на спора. Процедурата за АРС е евтина, лесна и бърза, и следователно е изгодна, както за потребителите, така и за търговците, които могат да избегнат съдебните разходи и продължителните съдебни процедури.

Как мога да подам жалба съгласно процедурата за АРС?

Ако искате да подадете жалба, моля свържете се с Вашия национален орган за АРС, който е посочен по-долу. Този орган за АРС също ще може да отговори на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище:
град София*
пл. Славейков 4 А
София, 1000
България
http://www.kzp.bg

*Този орган за АРС е включен в националните листи на органите за АРС, които отговарят на задължителни изисквания за качество, установени от Директивата за АРС- Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове, линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013L0011

http://ec.europa.eu/consumers/odr/