СкандаУ

27 април 2024
20:00ч
СкандаУ
Арена "София", Бул. "Асен Йорданов" № 1


СкандаУ
27 АПРИЛ, 20:00 ч.
АРЕНА СОФИЯ


На 27 април 2024 г. Група “СкандаУ” ще взривят отново сцената на Арена София с втори голям самостоятелен концерт. Началото Лъчо и Тото ще поставят в 20:00 часа, за да подарят на феновете си много нови песни и неповторими емоции.
След феноменалния си успех в Арената през 2019 година, една от най-популярните български групи – СкандаУ, сега е готова да надскочи всички очаквания с още по-грандиозен концерт!

“Този концерт е за всички, които са до нас - винаги! Той е нашият израз на благодарност за търпението - защото ви го обещахме още преди 5 години на същото място. И за доверието - защото през цялото това време бяхте и продължавате да сте с нас! Чакаме ви!” - обръщат се Тото и Лъчо към феновете си.
                 
Деца до каква възраст могат да посетят събитието без билет и без право на място?
Важно!
Лица между 14- и 18-годишна възраст могат да присъстват на концерта до 22:00 часа без декларация. Лица под 14-годишна възраст могат да присъстват с декларация, попълнена от родител, настойник, попечител или друго пълнолетно лице. (Един пълнолетен може да придружи до три лица).
 
Декларация може да изтеглите от ТУК, да я принтирате и попълните предварително.
Организаторите не носят отговорност за непълнолетни лица, за които не са спазени законовите разпоредби от ЗЗДет.!
Законът за закрила на детето (ЗЗДет.):
 
Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Всеки родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете може да иска и да получава съдействие от органите по този закон. (2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, имат право да бъдат информирани и консултирани за всички мерки и действия, предприемани по този закон, с изключение на случаите по чл. 13, и могат да поискат промяна на мерките при изменение на обстоятелствата. (3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2006 г., бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. (4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. (2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм., бр. 14 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2010 г., в сила от 2.06.2010 г., изм., бр. 40 от 2012 г., в сила от 1.06.2012 г.) Който допусне от 22,00 ч. до 6,00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.


kupibileti.bg продава билети от името и за сметка на организатора и не отговаря за организацията на събитието или неговото провеждане.