Общи условия

 I. Приложимост и общи разпоредби
Чл.1. (1) Настоящите общи условия (ОУ) се прилагат по отношение на осъществяваната от „КУПИ БИЛЕТИ БГ“ ЕООД (наричанo за краткост „kupibileti.bg“) дейност в областта на покупко-продажбата на билети за събития, концерти, спектакли, театрални постановки, спортни събития и др. (наричани за краткост „Събития“) по електронен път чрез електронна платформа (наричана за краткост „Платформата“) като уреждат реда, начина и условията за покупката и ползването на билети за Събитията, ползването на платформата и нейните услуги, както и други общи разпоредби.
(2) Настоящите ОУ влизат в сила от момента на публикуването им в сайта на Платформата.
(3) Със закупуването на билет чрез kupibileti.bg притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.
(4) kupibileti.bg си запазва правото да променя ОУ, когато сметне за необходимо, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените ОУ на сайта на Платформата.
(5) Преди да резервират или закупят билет за събитие, лицата следва сами да проверят актуалната версия и да се запознаят с настоящите ОУ, които са неразделна част от договора за покупко-продажба на билет по електронен път.
(6) Приемането на настоящите ОУ е условие за закупуването на билети за Събития.
(7) При въпроси, свързани с конкретно Събитие или с условията, които организаторът на Събитието иска да приемете, следва да насочвате запитванията си директно към организатора на Събитието.

II. Информация за Търговеца
Чл.2. (1) Собственик и оператор на Платформата е “КУПИ БИЛЕТИ БГ” ЕООД регистрирано дружество с ограничена отговорност към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205210570, със седалище и адрес на управление Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Триадица, п.код 1414, пл. България 1, НДК, вх. А3.
(2) Данните за контакт на kupibileti.bg са както следва:
 интернет страница www.kupibileti.bg; адрес на електронна поща [email protected], тел. 088 40 40 400.

III. Организатори на Събития
Чл.3. (1) Събитията, за които се продават билети по електронен път чрез Платформата, се организират от трети лица, различни от продавача на билетите kupibileti.bg. Тези трети лица, (наричани за краткост „Организатори“), имат задължението да осигурят на държателите на билетите достъп до съответното Събитие и отговарят за навременното провеждане на Събитието и обещаното качество на развлекателната услуга.
(2) Организаторите определят мястото и времето на провеждане на Събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе Събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени в участниците във фестивали, включително хедлайнери, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.
(3) Ако Организаторът не изпълни своите задължения във връзка с дадено Събитие, включително ако Организаторът отмени събитието, последният е пряко отговорен пред лицата, закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми (вж. Част VIII. „Отмяна на събитие. Връщане на платената цена“).
(4) Организаторът на Събитието възлага на kupibileti.bg разпространието и продажбата на билетите за съответното Събитие, като при продажбата на билетите kupibileti.bg действа от името и за сметка на съответния Организатор на Събитието чрез договор за възлагане продажбата на билети между Организатора и "КУПИ БИЛЕТИ БГ" ЕООД. 
(5) Наименованието на Организатора на съответното Събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.kupibileti.bg, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора, неговият ЕИК, адрес на управление и електронна поща са отпечатани и на билета за събитието.

IV. Билети
Чл.4. (1) Билетът съдържа следната информация – име на Събитието, дата и начален час на Събитието, цена на билета, избраните от зрителя сектор, ред и място, инфомрация и данни за Организатора на Събитието и специфичен за конкретното Събитие и билет (QR код).
(2) Не давайте копие от вашите билети, нито техни снимки на трети лица, тъй като в деня на събитието клиент ще бъде допуснат само с първия успешно сканиран билет с QR код. kupibileti.bg и Организаторът не носят отговорност, ако трето лице се е сдобило с копие на билета, независимо от начина на сдобиване.
(3) С една поръчка могат да бъдат поръчвани до 10 бр. билета. 
(4) С въвеждането на имейла си в поръчката, потребителят се съгласява да получава електронни съобщения или промо кодове за отстъпки от цената на билета за настоящи или бъдещи събития. 

V. Поръчка на билет и начини за плащане
Чл.5. (1) Потребителите на сайта имат възможност да разглеждат и закупуват билети за Събития от Платформа чрез изпращане на заявка по електронен път, използвайки модула за поръчки и следвайки описаните в него стъпки. 
(2) Всички цени в електронния магазин са обявени в български лева и включват всички данъци и такси, с изключение на банкови такси за извършени транзакции цена за доставка и такса наложен платеж. Обща стойност на билетите, стойността на наложения платеж, фиксираната цена на доставката от 10 лв., като и общата цена на поръчката се калкулират на отделни редове, а банковите такси са за сметка на потребителя съобразно условията на неговата банка. За всяка покупка на електронен билет се начислява административна такса. Административната такса не подлежи на връщане, независимо от възникналите обстоятелства за връщане на закупен билет (Отпадане, отлагане на събитието, смяна на часа, артиста или други).
(3) Чрез извършването на поръчка на билет през Платформата клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.
(4) За покупка на билет през интернет страницата www.kupibileti.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 5 стъпки: Стъпка 1 – Избор на Събитие, Стъпка 2 – Избор на места/билети,  Стъпка 3 – Избор на метод на плащане и доставка, Стъпка 4 – Въвеждане на нужните данни, Стъпка 5 – Плащане. 
(5) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от kupibileti.bgI, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.
(6) Билети се изпращат на посочената от потребителя електронната поща след успешното плащане на поръчката и билетите.
(7) Платформата не носи отговорност за неуспешно получени имейли, такива потвърждаващи поръчката или такива потвърждаващи плащането, от които се изтеглят билетите, когато потребителят е предоставил имейл поща от служебен или корпоративен имейл сървър.
(8) За всяка покупка на електронен билет се начислява административна такса за всеки билет. Административната такса не подлежи на връщане, независимо от възникналите обстоятелства за връщане на закупен билет (Отпадане, отлагане на събитието, смяна на часа, артиста или други).

Чл.6. (1) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:
1. Плащане чрез наложен платеж - дължимата сума за избраните билети + 2,90% от стойността на закупените билети се заплаща на куриера при доставка на билетите на указания от клиента адрес. Разписката, която получавате от куриера при доставка на поръчката, е равносилна на касов бон. За издадени фактури разписката, получена при доставка на поръчката, се прикрепя към нея.
2. Чрез дебитна/кредитна карта - Можете да платите с банкова карта, издадена от българска или чужда банка, директно, като транзакционната валута при плащане с карта е български лев (ЛВ). - Видовете приемани карти са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. За идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за верификация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode.
2.2. Данните, които трябва да попълните са: Номер на картата, CVV – трицифрен таен код от гърба на картата, Дата на валидност на картата, Име на картодържателя.  Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн верификация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за транзакция е 10 000 лева. kupibileti.bg не съхранява картови данни на своите клиенти, пазарували онлайн и платили посредством дебитна или кредитна карта. 
(2) В случай на загуба на хартиен билет или негово унищожаване, можете повторно да го разпечатате. За целта слeдва да отидете в електронната си поща, на която по-рано сте получили билета, линкът към билета ще бъде активен. Не се допуска повторно използване на билет за вход към Събитие.
(3) При направена поръчка на билет от страна на клиента, kupibileti.bg резервира за клиента избраните места за 30 минути. 
(4) При избрано заплащане с карта, плащането може да бъде направено в рамките на 30 минути
(5) Ако при избран начин на плащане с наложен платеж дължимата сума не бъде заплатена на куриера в срок до 7 дни от направената поръчка с избран метод на плащане и доставка "Плати с наложен платеж при получаване" покупката на билета се анулира, а задължението на kupibileti.bg да пази за клиента избраните места и да достави/предаде поръчаните билети отпада.
(6) Успешно заплатеният електронен билет се изпраща по посочената от потребителя електронна поща.
7) Възможността за покупка на билет с „Наложен платеж“ е възможна до 22 дни преди датата на събитието.

Виртуален портфейл и покупки на изплащане

Общи положение:
1. “АРТ ЛВ” представляват виртуални бонус точки, които се начисляват при анулирането на закупен билет.
2.“АРТ ЛВ” виртуалните бонус точки могат да бъдат използвани само за придобиването на билети за други събития. Използването може да бъде както за пълно придобиване на билети, така и за частично. Потребителят може да направи плащане по остатъчната стойност за доплащане чрез методите за плащане и доставка на КУПИБИЛЕТИ.
3. При избор за покупка на билети на изплащане се начислява допълнителна такса за услугата в размер както следва:
- При избрано плащане на билети на вноски за 3 месеца – допълнително 10% от стойността;
- При избрано плащане на билети на вноски за 6 месеца – допълнително 15% от стойността.
4. Закупен билет може да се замени за АРТ ЛВ бонус точки, единствено от потребители, направили регистрация по определения ред в сайта kupibileti.bg. 

1.Портфейл
1.1.За да използвате услугата Портфейл, е необходимо да създадете регистрация с актуален имейл и парола. На посочения мейл адрес се изпраща линк за потвърждение и активация на регистрацията. След успешно потвърждение на регистрацията, всеки потребител има достъп с въвеждане на регистрирания имейл адрес и личната парола. Всеки потребител е длъжен да съхранява отговорно, не разпространява и не споделя с трети лица своите данни за достъп (имейл адрес и парола) до портфейла. Kupibileti.bg не носи отговорност за извършените покупки, анулирания на билети в портфейла, използване на други функционалности и други, когато са извършени от трети лица, осъществили неправомерен достъп до регистрацията в платформата.
1.1.1.След успешна регистрация и вписване в акаунта, потребителят може собственоръчно да връща билети по електронен път до 7 дни преди датата на събитието. Срокът за връщане е различен за всяко отделно събитие, като kupibileti.bg си запазва правото без предупреждение да променя срока по нареждане на организатора на събитието, като във всеки един момент срокът за връщане се определя от организатора на конкретното събитие. Стойността на билетите се натрупва и визуализира в портфейла под формата на виртуална точки "Арт лв".
1.2.Таксите и цената на успешно закупените застраховки на билетите остават за сметка на клиента и не подлежат на връщане в личиня портфейл.
2."Арт лв" може да се използва за покупка на билети за други събития или за частични плащания по поръчки.
3.При избор на всяка последваща покупка от Платформата, първо се усвоява (използва) наличността от визуализираните „Арт лв“ в портфейла изцяло, като в случай на недостатъчна наличност с „Арт лв“, покупката автоматично продължава , като на следваща стъпка остатъкът се заплаща с платежните методи на сайта.
 
Купи на изплащане
4.1. Услугата "Купи на изплащане" е достъпна за потребители с регистрации и профили в сайта, които закупуват билети на стойност над 300 лв.
4.2. Възможни срокове за изплащане са на 3 или 6 месечни вноски, в зависимост от оставащото време до настъпване на първото събитие.
4.3. С първата вноска се заплащат таксите за административно обслужване, доставката и застраховката, а останалата стойност се разсрочва на равни месечни вноски, в зависимост от избрания или възможен срок.
4.4. Вноските се плащат с карта на предварително определен при покупката падеж. Потребителят получава напомнящи имейли преди падежа на вноската, както следва:
  - 7 дни преди падежа на вноската.
  - На датата на падежа на вноската.
  - 2 дни след неплащане на вноска, с предупреждение за анулиране на поръчката.
4.5. В случай на анулиране на поръчка, стойността на платените вноски без таксите и застраховките се възстановява в портфейла под формата на Арт лв.
4.6. Арт лв не може да бъде изтеглена или конвертирана в левове, а може да бъде разходвана само при поръчка на билети през портфейла.
4.7. Таксите за разсрочено плащане са:
  - 10% при 3 месечни вноски.
  - 15% при 6 месечни вноски.
5. Регистрация и защита на личните данни
5.1. Потребителят е отговорен за поддържането на конфиденциалността на своя акаунт и парола.
5.2. Сайтът събира и обработва лични данни в съответствие с Политиката за защита на личните данни.
6. Промени в общите условия
6.1. Сайтът купибилети.бг си запазва правото да променя тези общи условия по всяко време, без задължението да уведомява предварително потребителите на сайта.
7. Отговорност
7.1. Сайтът не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването на услугите ни.
8. Потребителят потвърждава и се съгласява, че бонус точките "АРТ ЛВ" не са реални пари и служат само за пълно или частично плащане на билет за друго събитие.
9. kupibileti.bg има право да:
- Откаже регистрация на потребител;
- Блокира достъпа до платформата на потребител, при съмнения за злоупотреба;
- Откаже да начисли бонус точки "АРТ ЛВ" при неизправност на софтуера;
- При подозрение за злоупотреба или опит за такава, kupibileti.bg има право да задържи или откаже, или отмени всякакви извършени движения в портфейла на потребителя, какво и по всяко време и без предупреждение да приспадне всички положителни баланси на бонус точки "АРТ ЛВ" в портфейла на потребителя.

Доставка на билетите
Чл.7. (1) Поръчаните онлайн чрез интернет страницата www.kupibileti.bg билети могат да бъдат доставени на адрес или офис на Еконт, посочен от клиента. Билет може да бъде закупен и от някоя от партньорските каси в мрежата на kupibileti.bg.
Поръчаните билети се доставят с куриер в срок до 5 работни дни от датата на поръчката, когато възможните начини на плащане са чрез наложен платеж или предварително плащане на билетите и таксите по доставката чрез кредитна/дебитна карта. 
(3) Срокът за доставка може да бъде удължен в почивни дни, официални празници, период на кампания, промоционални активности или при други възникнали форсмажорни обстоятелства, като kupibileti.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до седем дни. 
(4) Всяка направена поръчка се обработва в първия следващ работен ден.
(5) Поръчани билети се доставят от куриерска фирма “Еконт Експрес” като доставката се извършва на предварително посочен от клиента точен адрес на територията на Република България, като се изключват доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. (които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България).

VI. Застраховка анулиране на билети

За ваше удобство, е включена опцията за застраховка при анулране на билет за събитие.  
Застраховката ще възстанови цената на билета, в случай че не можете да присъствате на събитието, поради
настъпил застрахователен риск съгласно Общите условия на застраховката. За допълнителна информация и подробности, моля вижте информационния документ и политика за защита на данните.

Общи условия на застраховката

Как работи застраховката при анулиране на билет?

VII. Изискване за пазене и показване на билетите. Правила при провеждане на събитията. 
Чл.8. (1) Всеки посетител е длъжен да пази своя билет до приключване на Събитието.
(2) При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на билета. Не се възстановяват суми за откраднати, изгубени или повредени от клиента билети. 
(3) При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета може да бъдат наказани с предупреждение за напускане на залата. 
(4) kupibileti.bg предупреждава, че в общия случай правилниците за вътрешния ред на организаторите забраняват използването на звукозаписни уреди, фотоапарати и видеокамери по време на Събитията. 
(5) Покупката на билет, независимо от начините на закупуване, осигурява на притежателя му правото да бъде зрител на избраното Събитие от програмата на Организатора, за който се отнася билетът, като със закупуването му притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.
(6)  Билетът се представя за проверка преди Събитието в оригинал (ведно с касов бон, когато е закупен от билетна каса) и с ненарушени цялост и външен вид.
(7) За загубен, откраднат, повреден или забравен билет не се издават дубликати и не се възстановяват пари.
(8) При посещение на събитие, потребителят се съгласява с общите условия на конкретното събитие, наложени от организатора. 
(9) kupibileti.bg и организаторът на събитието не гарантират, че закупеното място ще се пази след началото на концерта. С цел да не се смощава провеждането на събитието и комфорта на публиката, настаняването на закъснелите гости се случва по останалите свободните места. 

VIII. Отказ от закупени билети
Чл.9. (1) Закупен билет не може да бъде върнат, както и не може да бъде заменен. Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.
(2) Закупен билет може да се замени за АРТ ЛВ бонус точки, единствено от потребители, направили регистрация по определения ред в сайта kupibileti.bg. Замяната се случва в определен срок преди събитието, след който билетът не може да бъде заменен за АРТ ЛВ бонус точки. 

IX. Отмяна на събитие. Връщане на платената цена
Чл.10. (1) В случай на отмяна на събитие kupibileti.bg не носи отговорност. Организаторът на Събитието носи отговорността за връщането на сумите, платени за билетите, и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради отмяната на Събитието. Отмяната на Събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на заплатеното Събитие. 
(2) Наименованието на Организатора на съответното Събитие, седалището и адреса на управление на последния, ЕИК, телефонен номер и електронна поща се публикуват на интернет страницата www.kupibileti.bg, в описанието на съответното Събитие, както и на билета за Събитието. 
(3) При продажбата на билетите kupibileti.bg действа от името и за сметка на съответния Организатор на Събитието. kupibileti.bg няма задължения по отношение на организирането на Събитията и тяхното навременно провеждане и не носи отговорност за качеството на предоставената развлекателна услуга. 
(4) Цената на закупените билети се възстановява от kupibileti.bg, само когато Организаторът е възложил на kupibileti.bg да извърши това възстановяване от името и за сметка на самия Организатор и при условия и ред, определени от Организатора. 
(5) В случай, че Организаторът е възложил на kupibileti.bg връщането от името на Организатора на платената цена на билетите, възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, определени от Организатора и обявени на интернет страницата на kupibileti.bg. В тези случаи на клиентите се възстановява сумата, отпечатана на лицевата страна на билета, като възстановяването става по следните начини: 
(6) Процедура за връщане на билети в случай на отпаднало или отложео събитие:

Билети закупени през сайта kupibileti.bg:
Молим да изпратите заявки за възстановяване на сума до: [email protected]
Мейлът трябва да съдържа:
  • Банкова сметка, по която да Ви бъде възстановена сумата и три имена на титуляря на сметката, направил и платил поръчката на билетите;
  • Номер на Вашата поръчка (може да откриете в получения имейл-потвърждение за поръчката) или кода, който ще откриете в билета;
  • Две имeна и телефон за връзка с Вас;
  • Имейл адресът, който сте въвели при закупуване на билетите
  • Събитието, за което желате да възстановите парите си.
  • Стойността на билетите се възстановява след изпратен имейл с всички изисквани данни до нас, по посочената в имейла банкова сметка в срок до 30 работни дни от подаването на заявката.

При закупени билети с банкова карта и през портала на ДСК - сумата се възстановява по картата, с която са закупени билетите.

II. В случай, че сте закупили билет от билетна каса – Билетът е валиден без допълнителна заверка на новата дата на събитието. При желание за отказ, билетът се връща с ОРИГИНАЛНАТА касова бележка на касата, от която е закупен.

(7) В случай на закупени билети чрез Платформата, не подлежат на връщане заплатените от клиента: административната такса, разходи за доставката на билетите чрез използването на куриерски услуги (такса наложен платеж и/или такса доставка), банковите такси при плащане с карта, тъй като посочените разходи са били начислени за услуги, които са били вече извършени във връзка със закупуването и доставката на билетите и са независими от конкретното организирано събитие.
(8) Закупени билети не подлежат на връщане, освен ако събитието не е отменено или преместено за друга дата.
(9) Връщане на билет или замяната му за другo Събитие не се допуска, освен в случаите при които той не се е състоял, бил е отменен или прекъснат по време на изпълнението му по причини, за които Организаторът отговаря. За такива причини не се считат непредвидими или непредотвратими обстоятелства като непреодолима сила, случайно деяние, обявяване на война, извънредно или сходно като последици положение, държавен преврат, природни бедствия, аварии, епидемии, влошаване на метеорологични условия при спектакли на открито, включително преместването им поради това на друга дата и/или място, заболяване на артисти, технически неизправности като прекъсване на електроснабдяване или топлоснабдяване и други обстоятелства от извънреден характер.
(10) Притежател на билет не може да претендира възстановяване стойността на билет, в случаите, когато обявен изпълнител от спектакъл не вземе участие, на основание на твърдения, че билетът е закупен именно заради участието на конкретния изпълнител.
(11) Притежател на билет не може да претендира възстановяване на каквито и да е разходи, направени във връзка с несъстоял се, отменен или прекъснат независимо поради какви причини спектакъл (като например транспортни разходи, нощувки, храна, напитки и др.).
(12) Заплатената административна такса не подлежи на връщане. 
 
X. Отговорност на kupibileti.bg
Чл.11. (1) kupibileti.bg отбелязва и организаторът се съгласява, че kupibileti.bg не носи отговорност и няма право да определя условията и реда за услугите, достъпни с билети, разпространявани от организаторите, и не носи отговорност за валидността на билетите, тяхната отмяна, актуализации и др. 
(2) kupibileti.bg не определя цени на събития или условия за предоставяне на услуги за Събития, не разпределя места и не определя други критерии за предоставяне на услуги, не носи отговорност за качеството на услугите на събитието, тяхното съдържание, настъпване и съответствието със законовите изисквания и не предоставя гаранции за такива услуги.  
(3) Услугите за събития се предоставят на купувачите съгласно вътрешните правила на организаторите. Информация за условията и реда за предоставяне на услуги, достъпни със закупени билети, се предоставя в описанието на събитието или чрез контакт със съответния организатор.
(4) kupibileti.bg не носи отговорност за неизправност на Платформата, която не е възникнала поради вина на kupibileti.bg, и не възмездява щети, причинени от такава неизправност.
(5) При наличие на пречки от технически характер или при други обстоятелства функционирнето на Платформа и възможността за закупуване на билети могат да бъдат преустановени или прекратени.
(6) kupibileti.bg не възмездява щети, свързани със закупени билети или събития.

XI. Достъп на деца
Чл.12. (1) При избор на спектакъл лицата следва да се съобразят с часа и законовите ограничения за придружаване на лица под 18 годишна възраст.
(2) На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва: 1. лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.; 2. лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч. 
(3) Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите. 
(4) Клиентите следва да имат предвид, че е възможно отделните Организатори на събитията да поставят специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители. Поради съдържанието на определена продукция нормативен акт може да забранява допускането на лица под определена възраст. При закупуване на билети за непълнолетни посетители, клиентът е длъжен да провери предварително при съответния Организатор дали на събитието се допускат малолетни и/или непълнолетни посетители.
(5) Не се допускат деца под 3 годишна възраст.
(6) Деца до 7 годишна възраст включително влизат без билет, ако не използват отделно място.

XII. Достъп на хора с увреждания
Чл.13. (1) С цел осигуряване на достъпност и благоприятни условия организатор на Събития се стреми да осигурява възможно най-улеснен достъп на хора с увреждания, доколкото позволява мястото на провеждане на Събитието. 
(2) Хората с увреждания и/или техните придружители могат да се обърнат за съдействие при нужда към салонния персонал, както и да получат предварително информация за условията от kupibileti.bg като изпратят електронно съобщение на [email protected] или 0884040400

XIII. Достъп на животни
Чл.14. (1) Не се допускат животни по време на Събитията с изключение на кучета-водачи, придружаващи хора с увреждания. Служителите имат право да изискат документ- паспорт, карта, сертификат или др., удостоверяващ статута на кучето като водач.
(2) Преди покупката на билет лицето уведомява kupibileti.bg, че ще бъде придружено от куче-водач с цел да бъде избрано най-подходящото място. Билет за куче-водач не се заплаща.

XIV. Охрана на Събитията
Чл.15. (1) Организатор на Събитие осигурява самостоятелно или съвместно с трети лица охрана на Събитието. Охранителите носят служебна идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, освен ако функциите по охрана не са възложени на трети лица и за тях се прилагат други разпоредби.
(2) Правомощията на охраната на Събитията включват:
1. осигуряване спазването на установения от организатора пропускателен режим за влизане и излизане от сградата и залите, вътрешния ред, и настоящите ОУ;
2. извършване проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и метал-детекторна рамка, на моторни превозни средства и/или товара им, както и на съпроводителните им документи;
3. извършване проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закона вещества чрез технически средства;4. извършване на други действия съгласно действащото законодателство.
(3) Проверките по предходната точка се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.
(4) Лицата, които забележат необичайно поведение, оставен без надзор багаж, проблеми по време на спектакъл и др., следва да информират незабавно уредниците или охраната.
(5) Зрителите следва да се запознаят с вътрешния правилник за реда в съответната сграда или място, където се осъществява Събитие и други приложими на тази територия вътрешни актове.
(6) Не се допуска внасянето на оръжие, на каквито и да е остри предмети, алкохол, наркотични и упойващи вещества и на всякакви други предмети забранени от закона или такива, които биха представлявали риск.
(7) Забранено е внасянето на храни и напитки.
(8) Охранителите имат право да изведат от залата всеки посетител на събитието по собствена преценка.

XV. Съгласие за заснемане
Чл.16. (1) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето Съгласие при предаване на събитието по телевизията да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със Събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

XVI. Защита на личните данни 
Чл.17. (1) kupibileti.bg е регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 
(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие kupibileti.bg да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.
(3) Обработването на лични данни във връзка с осъществяването на дейността на търговеца е изцяло в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Политиката за защита на личните данни на KUPIBILETI. 
  
XVII. Извънсъдебно решаване на спорове
Чл.18. (1) Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. 
(2) Общите помирителни комисии са компетентни за спорове, свързани с покупката на онлайн билети. Можете да се свържете с тях на: Общи помирителни комисии 
(3) Можете също така да потърсите съдействие за разрешаване на спор чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове тук: Eвропейска платформа за онлайн решаване на спорове  

Надзорни органи:
 1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected][email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

2. Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg 

Чл.19. (1) При наличие на спор между търговеца и потребител, страните ще положат всички необходими и разумни усилия и действия за разрешаването му чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване пред компетентния орган. 

XVIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.20. (1) kupibileti.bg не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени на място, различно от интернет Платформата и партньорските каси в мрежата на kupibileti.bg. kupibileti.bg съветва клиентите си да купуват билетите си само от оторизираните с права каси или посредством интернет страницата www.kupibileti.bg. 
(2) При никакви условия от клиентите не може да бъде изисквана по-висока цена от сумата, посочената на лицевата страна на билета. 
Чл.21. (1) kupibileti.bg предупреждава, че при провеждане на Събития поради силата на звука съществува опасност от слухови или други здравословни увреждания.
Чл.22. (1) Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между kupibileti.bg и клиента чрез покупката на билети чрез интернет страницата www.kupibileti.bg.
(2) За всички неуредени от тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Чл.23. (1) Сайтът www.kupibileti.bg е виртуален информационен ресурс, създаден съобразно нормативната уредба в Република България.
(2) Сайтът на kupibileti.bg е общодостъпен.
(3) Услугите и начинът на визуализация на сайта са динамични и могат да бъдат допълвани и променяни по всяко време с цел усъвършенстване и удобство или вследствие на изменение на приложимото законодателство за тяхното предоставяне. 
Чл.24. (1) kupibileti.bg не отговаря за наличието на интернет свързаност и за качеството на връзката с интернет на своите потребители на сайта, нито за това дали сайтът e достъпен и функциониращ във всеки един момент.
(2) kupibileti.bg не носи отговорност за проблеми при предоставяне на услугите, възникнали поради неподходящо или неизправно оборудване и софтуер на лицата, достъпващи сайта.
Чл.25. (1) На сайта може да има препратки към други интернет-сайтове, както и рекламни банери, карета и др. с търговска цел, социални мрежи и платформи
(2) Всеки ползвател на сайта има право да ползва сайта и поместената на него информация единствено по следния начин:
1. да възприема визуално или звуково поместената на сайта информация;
2. да препредава текстова информация в резюме като посочва, че източник е сайтът и поставя електронна препратка към пълната информация на сайта;
3. да поставя електронна препратка (хиперлинк) към сайта в други сайтове или платформи;
Чл. 26. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява да получава търговски съобщения за отстъпки, маркетингови кампании, събития и други.
Чл. 27 В случай на несъответствие на ОУ, които са на български език с преведени версии, в сила е версията на български език.